KILPAILUN SÄÄNNÖT JA OHJEET

Tutustu alla oleviin ohjeisiin ennen osallistumistasi Ruokaoivallus®-kilpailuun.

 1. Järjestäjä:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Projektipäällikkö Taina Harmoinen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK, PL 181, 50101 Mikkeli.

taina.harmoinen(at)xamk.fi, 040 662 5560.


 1. Osallistumiskelpoisuus:

Ruokaoivallus®-kilpailuun voivat osallistua 16–29 -vuotiaat suomalaisessa oppilaitoksessa opiskelevat nuoret kansalaisuudesta tai koulutusalasta riippumatta. Alaikäiset (alle 18-vuotiaat, kilpailuilmoituksen jättöhetkellä) kilpailijat saavat osallistua kilpailuun huoltajiensa erillisellä suostumuksella.
Kilpailuun voi osallistua yksin tai pareittain. Kaikkien osallistujien tulee täyttää kilpailun osallistumisvaatimukset, jotka ovat:

 • olet 16–29 -vuotias kilpailuajan päättymishetkellä 31.10.2018
 • opiskelet suomalaisessa lukiossa, ammattioppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa yliopistossa tai muussa vastaavassa oppilaitoksessa
 • mikäli olet ala-ikäinen, sinulla on huoltajiesi antama erillinen suostumus osallistumiseen

Osallistujilta hyväksytään kilpailuun vain yksi kilpailutyö. Mikäli kilpailutyö sisältää elementtejä molemmista kilpailun sarjoista, voivat osallistujat osallistua samalla kilpailutyöllä molempaan sarjaan, kuitenkin niin, että kyseinen kilpailutyö voi voittaa ainoastaan yhden sarjan.


 1. Kilpailuaika:

Kilpailuaika on 17.9.2018 klo 13:00 – 31.10.2018 klo 23:59. Kilpailuun hyväksytään ainoastaan kilpailun verkkosivujen ilmoittautumislomakkeen kautta kilpailuaikana jätetyt kilpailutyöt.

 1. Kuinka osallistua kilpailuun: 

Kilpailuun osallistutaan jättämällä www.ruokaoivallus.fi –sivujen ilmoittautumislomakkeen kautta kilpailutyö 17.9.2018 klo 13:00 – 31.10.2018 klo 23:59 välisenä aikana. Kilpailuun osallistuvan työn voi jättää suomen tai englannin kielellä.

Pareittain osallistuvien tulee valita, kumpi heistä toimii vastuuhenkilönä ja ilmoittaa kilpailutyön kilpailuun. Kilpailulomakkeessa tulee ilmoittaa molempien kyseiseen kilpailutyöhön osallistuneiden nimet, koulutusalat ja syntymäajat. Vastuuhenkilön tulee ilmoittaa em. tietojen lisäksi osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero kilpailuun liittyvää yhteydenpitoa varten. Kaikilta alaikäisiltä osallistujilta vaaditaan lisäksi huoltajien suostumus skannattuna tiedostona, jonka pohjan voi kopioida täältä.

Huoltajien suostumuslomakkeen voi myös lähettää postitse 31.10.2018 mennessä nimellä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Taina Harmoinen, Patteristonkatu 3, PL 181, 50100 MIKKELI. Kilpailun järjestävä taho ei ole vastuussa postissa kadonneista tai myöhässä tulleista suostumuslomakkeista.

Tämän lisäksi kilpailuun osallistuva voi jättää www.ruokaoivallus.fi-sivujen ilmoittautumislomakkeen kautta kilpailutyönsä esittelyyn tarvittavat liitetiedostot (pdf, doc, jpg tai jpeg-muotoisina.), maksimissaan 3 kappaletta. Kunkin liitetiedoston maksimikoko on 2 Mt. Muussa muodossa olevat tai maksimikokoa suuremmat tiedostot osallistujien tulee ladata esimerkiksi Dropboxiin tai vastaavaan palveluun, joista tulee ilmoittaa linkki ilmoittautumislomakkeen yhteydessä. Järjestävällä taholla ja asiantuntijaraadilla on oikeus arvostella kilpailutyö ja siihen liittyvät liitetiedostot sellaisenaan kuin ne on jätetty. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä tai seuraamuksista, jotka voivat vaikuttaa kilpailutyön tai siihen liittyvien liitetiedostojen jättämiseen.

Mikäli ilmoittumisessa tulee ongelmia, voivat osallistujat olla yhteydessä kilpailun järjestävään tahoon, yhteyshenkilö taina.harmoinen(at)xamk.fi tai + 358 40 662 5560

Osallistumalla kilpailuun osallistujat vakuuttavat, että heillä on tekijänoikeudet lähettämäänsä kilpailutyöhön.


 1. Kilpailun sarjat ja vaiheet

Kilpailussa on kaksi sarjaa

 1. Lounasruoka vegaaninuorille

Nuorille innovoitu uusi kasvisruoka /kasvisruokakokonaisuus lounasruokailuun. Kokonaisuuden tulee sopia vegaaniruokavaliota noudattaville. Innovoitu lounastarjoilu voi olla mukaan otettava, ravintolassa tarjoiltava tai muuten toteutettava. Ruoan ja sen lisukkeiden reseptit tulee liittää kilpailuilmoitukseen sekä kuva valmiista tuotteesta.

 1. Take away välipalatuote

Uudenlainen välipalatuote, jonka tulee olla mukaan otettava ns. take away –tuote. Välipalan raaka-aineet voi valita vapaasti. Välipalatuotteesta tulee liittää resepti kilpailulomakkeeseen sekä kuva valmiista tuotteesta. Välipalatuotteen pakkaus-/tarjoilutapa tulee selostaa kilpailulomakkeessa.

 • Ideointivaihe

Kilpailu avautuu 17.9.2018 klo 13. Kilpailutyöt tulee jättää 31.10.2018 klo 23:59 mennessä www.ruokaoivallus.fi-sivujen ilmoittautumislomakkeen kautta.

 • Jatkokehittely

Molempien sarjojen parhaimmisto (3-6 parhainta oivallusta) kutsutaan esittelemään kilpailutyönsä tuomaristolle 16.11.2018. Kilpailija saa tuomaristolta palautteen, mitä tekijöitä kilpailutyössä tulee kehittää.

Kilpailijat jatkavat kilpailutyönsä tuotekehitystä 16.11.2018–21.12.2018. Kehitystyössä apuna on kilpailun järjestäjän taholta organisoitu tuotekehitystuki.

 • Arviointi

Molempien sarjojen jatkokehittelyyn valitut ideat kokeillaan ja tarjoillaan tammikuussa 2019, jolloin niistä järjestetään asiakasraati. Molempien sarjojen asiakasraadin suosikit palkitaan tuotepalkinnoin.

Kilpailun arviointiraati valitsee kummankin sarjan voittajan. Palkittaville ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kilpailun voittajat julkistetaan 6.2.2019 kilpailun kampanjasivustolla, kilpailun sosiaalisen median kanavissa sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Kilpailun vaiheista, voittajista ja heidän kilpailutöistään tehdään lehdistötiedotteita sekä pyritään saamaan artikkeleita eri medioihin.


 1. Kilpailun arviointiraati

Kilpailun arviointiraati koostuu eri alojen asiantuntijoista, jotka kilpailun järjestävä taho kutsuu koolle kilpailutöiden arvioimista ja voittajien valitsemista varten. Arviointiraadin jäsenet edustavat elintarviketeollisuutta, kauppaa, ruokapalveluja, alan koulutusta ja kehittämistä. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arviointiraadin kokoonpanoa missä vaiheessa tahansa kilpailua.

 1. Kilpailuun osallistuneiden kilpailutöiden arviointiperiaatteet

Kilpailuun osallistuneet kilpailutyöt arvostellaan kahdessa eri sarjassa, joita ovat 1) lounasruoka vegaaniruokille ja 2) take away -välipalatuote.  Molemmissa sarjoissa arvioidaan kilpailutöitä seuraavien tekijöiden mukaan.

 1. 1. Innovatiivisuus
 2. 2. Käyttökelpoisuus
 3. 3. Ekologisuus ja kestävyys
 4. 4. Kotimaisten raaka-aineiden, uusien proteiinilähteiden hyödyntäminen

 1. Palkinnot 

Kilpailussa on kaksi eri sarjaa. Sarjan voittaja palkitaan rahapalkinnoin. 

 1. 1. Lounasruoka vegaaniruokille

Sarjan voittaja saa 1000 euron tunnustuspalkinnon. Rahapalkkio on veronalaista tuloa. Jatkokehittelyyn valittujen ruokien ideoijat saavat 16.11.2018 elämyspäivän Mikkelissä.

 1. 2. Take away -välipalatuote

Sarjan voittaja saa 1000 euron tunnustuspalkinnon. Rahapalkkio on veronalaista tuloa. Jatkokehittelyyn valittujen ruokien ideoijat saavat 16.11.2018 elämyspäivän Mikkelissä.

 1. Palkintojen luovutus

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Tunnustuspalkinto on veronalaista tuloa. Voittajan tulee sitoutua toimittamaan verokortti kilpailun järjestäjälle.

Järjestäjä toimittaa asiakasraadin valitsemille voittajille palkinnot ja vastaa palkintojen toimituskuluista Suomen alueella. Palkinto toimitetaan postitse voittajien ilmoittamaan postiosoitteeseen. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

Jatkokehittelyyn valittujen ruokien ideoijien elämyspäivä järjestetään 16.11.2018 Mikkelissä. Sitä ei voi muuttaa muuksi päiväksi. Kilpailun järjestäjä vastaa elämyspäivään tulevien ideoijien matkakuluista Suomessa.

Kilpailun järjestävä taho ei vastaa tietoteknisistä tai toimituksellisista syistä johtuvista esteistä, jotka voivat vaikuttaa palkintojen toimitukseen. Palkinnot toimitetaan voittajille kuukauden sisällä kilpailun voittajien julkistamisesta.


 1. Järjestäjän ja osallistujien vastuu

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa ja määrää. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat kilpailun järjestävän tahon, kilpailun yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai jonkin palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien tiedot ja lyhyet kuvaukset kilpailutöistä kilpailuun liittyvissä markkinointi- ja viestintäkanavissa kilpailuajan jälkeen ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Kilpailutöiden ideamateriaalin käyttöoikeudet ovat kilpailutyön tekijällä/tekijöillä. Kilpailun järjestäjä pyrkii toimimaan siten, ettei kilpailuehdotuksen mahdollinen teollisoikeudellinen suojattavuus esty. Kilpailun järjestäjältä saa apua immateriaalioikeuksiin liittyvissä asioissa. Vastuu keksinnön suojaamisesta on keksijällä itsellään.

Kilpailuun kuuluvalla asiantuntijaraadilla tai kilpailun järjestävällä taholla ei ole kilpailutöiden tekijänoikeus, valmistus-, markkinointi- tai myyntioikeuksia. Idean kaupallistaminen on kilpailuun osallistujan vastuulla. Kilpailun järjestäjä auttaa tarvittaessa kaupallisten kontaktien löytämisessä.

Kilpailija vakuuttaa, että hänellä on oikeudet kilpailutyönsä käyttämiseen kilpailutyönä näiden sääntöjen mukaisesti. Kilpailuun jätettyjä aineistoja ei palauteta.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat hyväksyvät kilpailun säännöt ja sitoutuvat noudattamaan näitä sekä kilpailun järjestäjän päätöksiä.


RUOKAOIVALLUS®-kilpailun TIETOSUOJAILMOITUS

Tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

Laatimispäivä: 31.8.2018

 1. Rekisterinpitäjä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, PL 181, 50101 Mikkeli.

Y-tunnus 2472908-2

Projektipäällikkö Taina Harmoinen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli

taina.harmoinen(at)xamk.fi, 040 662 5560


 1. Tietosuojavastaava ja yhteystiedot

Jussi Jokivaara

turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö, tietosuojavastaava

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Hallinto- ja laatupalvelut

Paraatikenttä 7, Kouvola

puh. 044 702 8809

sähköposti: Jussi.Jokivaara@xamk.fi

 1. Rekisterin nimi

Ruokaoivallus®-kilpailun osallistujarekisteri


 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain tietosuojailmoituksessa esitetyllä tavalla. Kilpailuun osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja käytetään vain kilpailuun liittyvään yhteydenpitoon. Tämän lisäksi kaikkien osallistujien ikää, opiskelupaikkaa ja koulutusalaa koskevia tietoja käytetään kilpailun markkinointi- ja viestintäkanavissa kilpailun osallistumisajan päätyttyä osallistujista kertovissa tilastoinneissa. Henkilötietojen muuta markkinointikäyttöä varten pyydetään osallistujalta erillinen lupa osallistumisen yhteydessä.

 1. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää kilpailun osallistumislomakkeessa pyydetyt tiedot. Näitä ovat seuraavat tiedot rekisteröidyistä:

 • Kilpailijoiden henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika ja koulutusala
 • Ryhmän vastuuhenkilön: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja koulutusala
 • Tämän lisäksi ala-ikäisen osallistujan huoltajien: nimet ja puhelinnumerot.

 1. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajatahot

Henkilötietoja ei luovuteta kilpailun ulkopuolella oleville henkilöille tai tahoille.

 1. Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilyttämisaika

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.

Henkilötietoja käsittelee ainoastaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla toimivat kilpailun parissa työskentelevät työntekijät sekä kilpailun asiantuntijaraati kilpailun ajankohtana 17.9.2018- 6.2.2019 kilpailutöiden arvioinnissa ja kilpailuun liittyvään yhteydenpitoon kilpailijoiden ja kilpailun järjestävän tahon välillä. Kilpailusta tehtävien tiedotteiden ja palkintojen toimitusta varten henkilötietoja säilytetään 3 kuukautta, jonka jälkeen tiedot hävitetään asianmukaisesti.


 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on oikeus nähdä käsitellyt henkilötiedot.

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista perustelluista syistä. Korjauspyynnössä tulee yksilöidä, mitä itseään koskevia tietoja rekisteröity haluaa korjata.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietonsa.

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa. Tietoja tulee käsitellä automaattisesti ja tiedot toimitetaan, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun suostumusperusteisen käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa palvelun käytettävyyteen ja toiminnallisuuteen.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus tietosuojavaltuutetulle.