KILPAILUN SÄÄNNÖT JA OHJEET

Tutustu alla oleviin ohjeisiin ennen osallistumistasi Ruokaoivallus™-kilpailuun.

 1. Järjestäjä:

Etelä-Savon ruokaviesti -hanke

Projektipäällikkö Taina Harmoinen ja projektityöntekijä Miia Savolainen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK
PL 181, 50101 Mikkeli.

taina.harmoinen(at)xamk.fi, 040 662 5560, miia.savolainen(at)xamk.fi, 040 536 4768.


 1. Osallistumiskelpoisuus:

Ruokaoivallus™-kilpailuun voivat osallistua 16–29 -vuotiaat suomalaisessa oppilaitoksessa opiskelevat nuoret kansalaisuudesta tai koulutusalasta riippumatta. Alaikäiset (alle 18-vuotiaat, kilpailuilmoituksen jättöhetkellä) kilpailijat saavat osallistua kilpailuun huoltajiensa erillisellä suostumuksella.
Kilpailuun voi osallistua yksin tai 2-4 hengen ryhmässä. Kaikkien osallistujien tulee täyttää kilpailun osallistumisvaatimukset, jotka ovat:

 • olet 16–29 -vuotias kilpailuajan päättymishetkellä 28.2.2017
 • opiskelet suomalaisessa lukiossa, ammattioppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa yliopistossa tai muussa vastaavassa oppilaitoksessa
 • mikäli olet ala-ikäinen, sinulla on huoltajiesi antama erillinen suostumus osallistumiseen

Jokaiselta ryhmältä hyväksytään kilpailuun vain yksi kilpailutyö. Mikäli kilpailutyö sisältää elementtejä useammasta kilpailun sarjoista, voivat osallistujat osallistua samalla kilpailutyöllä useampaan eri sarjaan, kuitenkin niin, että kyseinen kilpailutyö voi voittaa ainoastaan yhden sarjan.


 1. Kilpailuaika:

Kilpailuaika on 04.10.2016 klo 17:00 – 28.2.2017 klo 23:59. Kilpailuun hyväksytään ainoastaan kilpailun verkkosivujen ilmoittautumislomakkeen kautta kilpailuaikana jätetyt kilpailutyöt.

 1. Kuinka osallistua kilpailuun: 

Kilpailuun osallistutaan jättämällä www.ruokaoivallus.fi –verkkosivujen ilmoittautumislomakkeen kautta opiskelijan tai opiskelijaryhmän kilpailutyö 4.10.2016 klo 17:00 – 28.2.2017 klo 23:59 välisenä aikana. Kilpailuun osallistuvan työn voi jättää suomen tai englannin kielellä.

Osallistuvan ryhmän tulee valita keskuudestaan vastuuhenkilö, joka ilmoittaa kilpailutyön kilpailuun. Kilpailulomakkeessa tulee ilmoittaa kaikkien kyseiseen kilpailutyöhön osallistuneiden nimet, koulutusalat ja syntymäajat.  Ryhmän vastuuhenkilön tulee ilmoitta em. tietojen lisäksi osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero kilpailuun liittyvää yhteydenpitoa varten. Kaikilta alaikäisiltä osallistujilta vaaditaan lisäksi huoltajien suostumus skannattuna tiedostona, jonka pohjan voi kopioida täältä.

Huoltajien suostumuslomakkeen voi myös lähettää postitse 28.2.2017 mennessä nimellä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy/Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan yksikkö/Miia Savolainen, Patteristonkatu 3, PL 181, 50600 MIKKELI. Kilpailun järjestävä taho ei ole vastuussa postissa kadonneista tai myöhässä tulleista suostumuslomakkeista.

Tämän lisäksi opiskelija tai opiskelijaryhmä voi jättää www.ruokaoivallus.fi sivun ilmoittautumislomakkeen kautta kilpailutyönsä esittelyyn tarvittavat liitetiedostot (pdf, doc, jpg tai jpeg-muotoisina.), maksimissaan 3 kappaletta. Kunkin liitetiedoston maksimikoko on 2 Mt. Muussa muodossa olevat tai maksimikokoa suuremmat tiedostot osallistujien tulee ladata esimerkiksi Dropboxiin tai vastaavaan palveluun, joista tulee ilmoittaa linkki ilmoittautumislomakkeen yhteydessä. Järjestävällä taholla ja asiantuntijaraadilla on oikeus arvostella kilpailutyö ja siihen liittyvät liitetiedostot sellaisenaan kuin ne on jätetty. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä tai seuraamuksista, jotka voivat vaikuttaa kilpailutyön tai siihen liittyvien liitetiedostojen jättämiseen.

Mikäli ilmoittumisessa tulee ongelmia, voivat osallistujat olla yhteydessä kilpailun järjestävään tahoon, yhteyshenkilö miia.savolainen(at)xamk.fi tai + 358 40 536 4768

Osallistumalla kilpailuun osallistujat vakuuttavat, että heillä on tekijänoikeudet lähettämäänsä kilpailutyöhön.


 1. Kilpailun sarjat ja vaiheet

Kilpailussa on kolme sarjaa

1. Raaka-aine tai elintarvike

Eteläsavolaisista tai lähiruoan raaka-aineista muokattu uusi elintarvike tai reseptiikka tai uuden raaka-aineen käyttö elintarvikkeissa

2. Valmistus- tai pakkausmenetelmä

Uudenlainen raaka-aineen tai elintarvikkeen valmistus-, jalostus-, tuotanto- tai pakkausmenetelmä tai -teknologia

3. Jakelu tai markkinointi

Uudenlainen toimintamalli tai sovellus lähiruoan kaupallistamiseen tai viestintään lähiruoan käytön lisäämiseksi

Kilpailun ensimmäinen vaihe on ajalla 4.10.2016- 28.2.2017, jolloin osallistujat voivat jättää kilpailutyönsä www.ruokaoivallus.fi/ilmoittautuminen/ kautta.

Kilpailun toisessa vaiheessa 1.3.2017–15.3.2017 kilpailun järjestävä taho käy läpi kaikki kilpailutyöt. Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään oikeuden valita kohtuullisen määrän parhaiksi katsomiaan kilpailutöitä loppuarviointiin voittajien valitsemista varten, mikäli kilpailuun ilmoitetaan huomattavan suuri määrä töitä.

Kilpailun kolmannessa vaiheessa 16.3.2017–27.3.2017 kilpailun arvosteluraati valitsee jokaisen sarjan voittajan ja 2. ja 3. parhaat kilpailutyöt. Palkittaville ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kilpailun voittajat julkistetaan kilpailun kampanjasivustolla, kilpailun sosiaalisen median kanavissa sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkosivuilla 29.3.2017. Tämän lisäksi kilpailun vaiheista, voittajista ja heidän kilpailutöistään tehdään lehdistötiedotteita sekä pyritään saamaan artikkeleita eri medioihin.


 1. Kilpailun arvosteluraati

Kilpailun arvosteluraati koostuu eri alojen asiantuntijoista, jotka kilpailun järjestävä taho kutsuu koolle kilpailutöiden arvioimista ja voittajien valitsemista varten. Arvosteluraadin jäsenet edustavat elintarviketeollisuutta, kauppaa, markkinointia, alan koulutusta ja kehittämistä. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arvosteluraadin kokoonpanoa missä vaiheessa tahansa kilpailua.

 1. Kilpailuun osallistuneiden kilpailutöiden arvosteluperiaatteet

Kilpailuun osallistuneet kilpailutyöt arvostellaan kolmessa eri sarjassa, joita ovat 1) raaka-aine tai elintarvike, 2) valmistus- tai pakkausmenetelmä ja 3) jakelu tai markkinointi.  Jokaisessa sarjassa arvioidaan kilpailutöitä seuraavien tekijöiden mukaan.

 1. 1. Innovatiivisuus
 2. 2. Etelä-Savolaisen lähiruoan ja lähiruokaketjun hyödynnettävyys
 3. 3. Kaupallinen hyödynnettävyys
 4. 4. Ekologisuus ja kestävyys

 1. Palkinnot 

Kilpailussa on kolme eri sarjaa. Kunkin sarjan kolme parasta palkitaan raha- ja tuotepalkinnoin. 

 1. 1. Raaka-aine tai elintarvike

Sarjan voittaja saa 1000 euron tunnustuspalkinnon HKScan Finland Oy:ltä.

Sarjan 2. ja 3. sijalle tulleet saavat kunniakirjat ja tuotepalkintoja. 

 1. 2. Valmistus- tai pakkausmenetelmä

Sarjan voittaja saa 1000 euron tunnustuspalkinnon Metos Oy:ltä.

Sarjan 2. ja 3. sijalle tulleet saavat kunniakirjat ja tuotepalkintoja. 

 1. 3. Jakelu tai markkinointi

Sarjan voittaja saa 1000 euron tunnustuspalkinnon Suur-Savon Osuuskaupalta.

Sarjan 2. ja 3. sijalle tulleet saavat kunniakirjat ja tuotepalkintoja.


 1. Palkintojen luovutus

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Järjestäjä toimittaa palkinnot voittajille ja vastaa palkintojen toimituskuluista Suomen alueella. Palkinto toimitetaan postitse voittajien ilmoittamaan postiosoitteeseen.

Mikäli yhteydenotto ei onnistu tai postitettu palkinto palautuu kilpailun järjestäjälle virheellisten yhteystietojen tai muun toimitusesteen vuoksi, tai tulee ilmi, että kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai lain vastaisesti tai mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa kilpailun voittajien julkistamisesta, valitaan uusi voittaja.

Kilpailun järjestävä taho ei vastaa tietoteknisistä tai toimituksellisista syistä johtuvista esteistä, jotka voivat vaikuttaa palkintojen toimitukseen. Palkinnot toimitetaan voittajille kuukauden sisällä kilpailun voittajien julkistamisesta. Voittajat itse sopivat innovaatioidensa jatkokehitykseen liittyvistä järjestelyistä ja aikatauluista. Järjestävä taho ei ole vastuussa innovaatioiden jatkokehitykseen liittyvistä järjestelyistä tai aikatauluista.


 1. Arpajaisvero

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä luetelluista palkinnoista, mikäli tällainen palkintojen määrään ja/tai muihin yksityiskohtiin perustuen on maksettava. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

 1. Järjestäjän ja osallistujien vastuu:

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa ja määrää. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat kilpailun järjestävän tahon, kilpailun yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai jonkin palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Tekijänoikeus on kilpailutyön tekijällä/tekijöillä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien tiedot ja lyhyet kuvaukset kilpailutöistä kilpailuun liittyvissä markkinointi- ja viestintäkanavissa kilpailuajan jälkeen ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Kilpailutöiden ideamateriaalin käyttöoikeudet ovat kilpailutyön tekijällä/tekijöillä. Kilpailun järjestäjä pyrkii toimimaan siten, ettei kilpailuehdotuksen mahdollinen teollisoikeudellinen suojattavuus esty. Vastuu keksinnön suojaamisesta on keksijällä itsellään.

Kilpailuun kuuluvalla asiantuntijaraadilla tai kilpailun järjestävällä taholla ei ole kilpailutöiden tekijänoikeus, valmistus-, markkinointi- tai myyntioikeuksia. Kilpailija vakuuttaa, että hänellä on oikeudet kilpailutyönsä käyttämiseen kilpailutyönä näiden sääntöjen mukaisesti. Kilpailuun jätettyjä aineistoja ei palauteta.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat hyväksyvät kilpailun säännöt ja sitoutuvat noudattamaan näitä sekä kilpailun järjestäjän päätöksiä.


RUOKAOIVALLUS-kilpailun REKISTERISELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 29.9.2016

 1. Rekisterinpitäjä

Etelä-Savon ruokaviesti -hanke, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, PL 181, 50101 Mikkeli.


 1. Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot

Etelä-Savon ruokaviesti -hanke

Projektipäällikkö Taina Harmoinen ja projektityöntekijä Miia Savolainen.

taina.harmoinen(at)xamk.fi, 040 662 5560

miia.savolainen(at)xamk.fi, 040 536 47 68

 1. Rekisterin nimi

Ruokaoivallus-kilpailun osallistujarekisteri


 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain rekisteriselosteessa esitetyllä tavalla. Kilpailuun osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja käytetään vain kilpailuun liittyvään yhteydenpitoon. Tämän lisäksi kaikkien osallistujien ikää, opiskelupaikkaa ja koulutusalaa koskevia tietoja käytetään kilpailun markkinointi- ja viestintäkanavissa kilpailun osallistumisajan päätyttyä osallistujista kertovissa tilastoinneissa. Henkilötietojen muuta markkinointikäyttöä varten pyydetään osallistujalta erillinen lupa osallistumisen yhteydessä.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kilpailun osallistumislomakkeessa pyydetyt tiedot. Näitä ovat seuraavat tiedot rekisteröidyistä:

 • Kilpailijoiden henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika ja koulutusala
 • Ryhmän vastuuhenkilön: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja koulutusala
 • Tämän lisäksi ala-ikäisen osallistujan huoltajien: nimet ja puhelinnumerot.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Henkilötietoja ei luovuteta kilpailun ulkopuolella oleville henkilöille tai tahoille.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.

Henkilötietoja käsittelee ainoastaan Etelä-Savon ruokaviesti -hankkeessa Mikkelin ammattikorkeakoululla toimivat työntekijät sekä kilpailun asiantuntijaraati kilpailun ajankohtana 4.10.2016- 29.3.2017 kilpailutöiden arvostelussa ja kilpailuun liittyvään yhteydenpitoon kilpailijoiden ja kilpailun järjestävän tahon välillä. Kilpailusta tehtävien tiedotteiden ja palkintojen toimitusta varten henkilötietoja säilytetään 3 kuukautta, jonka jälkeen tiedot hävitetään asianmukaisesti.


 1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.

 1. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.