OSALLISTU KILPAILUUN


Ryhmän vastuuhenkilö
Max file size is 67 MB. Lataa täytettävä huoltajan suostumuslomakepohja lomakkeen lopusta. Tähän voit liittää täytetyn ja skannatun suostumuslomakkeen.
2. Osallistuja
Max file size is 67 MB. Lataa täytettävä huoltajan suostumuslomakepohja lomakkeen lopusta. Tähän voit liittää täytetyn ja skannatun suostumuslomakkeen.
3. Osallistuja
Max file size is 67 MB. Lataa täytettävä huoltajan suostumuslomakepohja lomakkeen lopusta. Tähän voit liittää täytetyn ja skannatun suostumuslomakkeen.
4. Osallistuja
Max file size is 67 MB. Lataa täytettävä huoltajan suostumuslomakepohja lomakkeen lopusta. Tähän voit liittää täytetyn ja skannatun suostumuslomakkeen.
Kerro kuvauksessa seuraavat asiat: Kehittämäsi ruoan tai tuotteen lyhyt ja asiallinen nimitys, miten ideasi on saanut alkunsa, mikä on sen uutuustekijä. Kerro ideasi resepti joko tähän tai liitä se omana tiedostona. Kerro take away -välipalatuotteesi pakkaus-/tarjoiluidea. Pakkausta ei tarvitse valmistaa tuotteeseen. Liitä kilpailutyöstäsi kuva liitetiedostoihin.
Kilpailutyötä havainnollistavat liitetiedostot

Voit liittää hakemukseen maksimissaan 3 kappaletta liitetiedostoja, jotka ovat jpeg-, jpg-, doc tai pdf-muodossa. Liitetiedostojen maksimikoko on 2 Mt. Muussa muodossa olevat tai ilmoitettua maksimikokoa suuremmat tiedostot tulee ladata Dropboxiin tai vastaavaan palvelimeen, josta ilmoitetaan linkki. Liitetiedostoissa tulee esimerkkien avulla kuvailla innovaation sisältöä, ominaisuuksia, käyttöä, toimintaa tai käyttökohdetta kirjallisesti, sanallisesti, kuvin, piirustuksin tai videoiden avulla. Kilpailutyössä oleva innovaation kuvailun tulee olla niin selkeä, että sen perusteella ymmärtää, mistä innovaatiossa on kyse.

Max file size is 2 MB.
Max file size is 2 MB.
Max file size is 2 MB.

Olen lukenut kilpailun säännöt ja hyväksyn ne.

Lataa tästä täytettävä suostumuslomakepohja.

Holhoojien suostumuslomakkeen voit lähettää myös postitse 31.10.2018 mennessä osoitteeseen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Taina Harmoinen, PL 181, 50101 Mikkeli
Ongelmatapauksissa tai kysymyksissä voit ottaa yhteyttä taina.harmoinen@xamk.fi