Valtakunnallinen nuorten ruokainnovaatiokilpailu käynnistyi Jyrki Sukulan luennon siivittämänä

Ruokainnovaatiot, Tilaisuus

Ruokaoivallus – ruokainnovaatiokilpailu nuorille julkistettiin tiistaina 4.10.2016 Mikkelin ammattikorkeakoululla Mistä ideat uusiin ruokiin -tilaisuudessa. Tilaisuuden alussa Jyrki Sukula kertoi, miten hän jäsentää omia ajatuksiaan innovoidessaan uusia ruokia. Sukulan mukaan tietoinen ajattelu on innovoinnin perusedellytys. Kannattaa ajatella isosti.

Jyrki Sukula on vuosien varrella toiminut monenlaisissa tehtävissä erityyppisissä yrityksissä sekä itsenäisenä yrittäjänä. Tekemisen kautta hän on oppinut, että kaikkea ei kannata tehdä heti viimeisen päälle valmiiksi, vaan asioiden tulee antaa elää ja kehittyä markkinoiden näköisiksi. Uutta ei aina tarvitse keksiä alusta asti, vaan hyviä vanhoja käytänteitä, sovelluksia tai tuotteita voidaan yhdistellä, muunnella ja hioa paremmiksi.

Innovoinnissa tärkeää on saada ajatteluun leveyttä seuraamalla yhteiskunnan kehitystä, kulttuuria, taidetta, teknologiaa, taloutta ja trendejä. Ruokainnovaatiot eivät ole ratkaisu maailman nälänhätään tai muihin ongelmiin, mutta voimme uusilla innovaatioilla omalta osaltamme olla vaikuttamassa yhteiskuntaan.
Sukula totea, että paljon esillä oleva härkäpapu ei ole tärkeä pelkästään kuluttajatuotteena. Härkäpapu on kasviproteiini ja kiertotalouden tuote, josta hyötyy niin maatalous kuin kuluttajakin. Sukula kertoo itse syöttävänsä härkäpapua kanoillensa kauran ja rypsin ohella, jotta hän ei joutuisi tuomaan soijaa Suomeen.

Uusien ideoiden tulee antaa muhia porukassa, jossa on hyvä ilmapiiri. Kouluissa ja työpaikoilla pitäisi olla innovatiivinen ja keksimismyönteinen ilmapiiri, jotta kaikki voivat ja uskaltavat tuoda ideoitaan esille. Kaikkien työpanosta ja osaamista tulee arvostaa, kun kehitellään yhdessä jotakin uutta. Koskaan ei tiedä mitä suurta yhdestä pienestä ideasta voi kehittyä.
– Opi kuuntelemaan ja havainnoimaan, Sukula kehottaa. Hän korostaa myös, että asioiden pitää olla merkityksellisiä.

Innovoinnissa tarvitaan rohkeutta. Pitää uskoa omaan visioon ja uskaltaa kokeilla ja yrittää, mutta myös osata sanoa ääneen, jos jokin ei toimi ja myöntää omat kehitystarpeensa.
– Jos aina onnistuu, niin ei oikeasti ole edes yrittänyt, Sukula huomauttaa.
Olennaista on myös iästä riippumatta olla kiinnostunut kaikesta uudesta ja ympäröivästä maailmasta, sillä kaikilla on lupa, oikeus ja mahdollisuus innovoida.

Miia Savolainen ja Taina Harmoinen