Lähiruoan markkinointiin uusia innovaatioita

Jakelu ja markkinointi, Lähiruoka, Ruokainnovaatiot, Ruokaoivallus

Mitä oikein on lähiruoka? Lähiruoalle ei ole olemassa yhtä virallista määritelmää, joten käsite ei ole yksiselitteinen. Käytetyimmän määritelmän mukaan lähiruoaksi katsotaan paikallinen ruokatuotanto- ja kulutus, joka edistää paikallistaloutta. Paikallisuudessa pyritään myös mahdollisimman lyhyihin jakeluketjuihin. Toisen määritelmän mukaan lähiruoan tuotannossa pyritään myös mahdollisimman pieneen ekologiseen jalanjälkeen (Maa- ja Metsätalousministeriö.)

Kuluttajat ovat yhä tietoisempia ja vaativampia ruoan laadun ja alkuperän suhteen. Viime vuosina lähiruoan suosio on kasvanut, joten kauppiaat ja ravintolat ovat ottaneet valikoimiinsa enemmän lähiruokaa ja erityisesti pientuottajien tuotteita. Aihe on pinnalla mediassa ja kiinnostus lähiruokaan näkyy erilaisten ruokapiirien lisääntymisenä sekä lähiruokatapahtumien ja -messujen järjestetämisenä kuten Osta tilalta -päivä ja Lähiruokamessut.

Lähiruoan ja lähiruokaketjun kehittämiseen on kiinnitetty huomiota viime vuosina myös monien eri hankkeiden kautta. Hankkeissa pyritään esimerkiksi aktivoimaan kehittäjien, yritysten ja kuntatoimijoiden yhteistyötä tavoitteena alueiden lähiruokatuotannon ja kilpailukyvyn parantuminen. Etelä-Savossa ruokaviestinnän keinoin vahvistetaan alueellista ruokaidentiteettiä ja edistetään maakunnan ruoka-alan arvostusta sekä kehittymistä Etelä-Savon ruokaviesti –hankkeessa. Hankkeen kohderyhmänä on koko ruokaketju alkutuottajista kuluttajiin.

EkoCentrian syyskuussa järjestämä Vastuullisuusviesti-tapahtuma viesti ruoan vastuullisuudesta ja alueellisista ruokahankinnoista kuluttajille, kunnallisille keittiöille ja kuntapäättäjille. Yksittäiset kuluttajat kuluttavat lähiruokaa yhä enemmän, mutta ruoan kulutuksessa yksi olennainen osa on julkisten keittiöiden valmistamat ateriat, sillä suomalainen syö keskimäärin 153 julkisten keittiöiden valmistamaa ateriaa vuodessa. Julkisen keittiön asiakkailla ei ole mahdollisuutta päättää itse ruuan alkuperästä tai tuotantotavasta. Siksi on tärkeä herätellä päättäjiä lähiruoan käyttämiseen muun muassa alueellisen kilpailukyvyn takaamiseksi (Maa- ja metsätalousministeriö.)

Lähiruoan kysynnän kasvaessa innovaatioita tarvitaan lähiruoan tuotantoon, jakeluun ja markkinointiin, vaikka monenlaisia edistyksellisiä toimia ja malleja on jo kehitetty. Esimerkiksi Osta tilalta -päivän tarkoitus on tuoda lähiruoan suoramyynnin edut ja mahdollisuudet paremmin kuluttajien ja tuottajien tietoisuuteen. Lähiruoan jakelua ja markkinointia ovat pyrkineet edistämään LähiPro Oy,  MTK:n ja Viestilehdet Oy kehittämällä Ruokaa Suomesta-sivuston, josta kuluttajat voivat ostaa suoraan lähituottajilta tuotteita. Palvelulla pyritään myös lyhentämään ruoan kulkemaa ketjua. Mikkelin ammattikorkeakoulun Ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle -hankkeessa edistetään ruoka- ja elintarvikealaa ruokamatkailun avulla. Hankkeen teettämässä tutkimuksessa selvitettiin vapaa-ajan asukkaiden ruokaostokäyttäytymistä ja lähiruoan saatavuutta. Tutkimuksessa havaittiin muun muassa, että juuri lähiruoan saatavuudessa ja markkinoinnissa on kehittämisen varaa tuotevalikoiman laajentamisen ohella.

Lähiruoassa ja lähiruokaketjussa on vielä kehittämistä. Millaisia kehityskohteita lähiruoan tuotannossa, jakelussa tai markkinoinnissa sinusta on? Millaisia ratkaisuja ja innovaatioita sinä keksit? Ilmoita oma innovaatiosi rohkeasti mukaan Ruokaoivallus-kilpailuun ja voita 1000 euroa. Ilmoittautuminen hoituu kätevästi kilpailusivustolla olevalla ilmoittautumislomakkeella.