KILPAILUN SÄÄNNÖT

Tutustu alla oleviin sääntöihin ennen osallistumistasi Ruokaoivallus® -kilpailuun.

Kilpailusäännöt päivitetty 17.4.2023.

 1. Järjestäjä:

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Patteristokatu 3, 50100 MIKKELI
TKI-asiantuntija Jenni Palosaari
jenni.palosaari(at)xamk.fi, +35850 911 1364

Lehtori Laura Pulkkinen
laura.pulkkinen(at)xamk.fi, +35850 307 9567


 1. Kilpailuaika:

Kilpailuaika on 13.2.2023 klo 12:00 – 28.4.2023 klo 23:59. Kilpailuun hyväksytään ainoastaan kilpailun verkkosivujen ilmoittautumislomakkeen kautta kilpailuaikana jätetyt kilpailutyöt.


 1. Osallistumiskelpoisuus

Ruokaoivallus® -kilpailuun voivat osallistua 16–29 -vuotiaat suomalaisessa oppilaitoksessa opiskelevat nuoret kansalaisuudesta tai koulutusalasta riippumatta. Kilpailuilmoituksen jättöhetkellä alle 18-vuotiaat kilpailijat saavat osallistua kilpailuun huoltajiensa kirjallisella suostumuksella.

Kilpailuun voi osallistua yksin tai pareittain. Osallistujien tulee täyttää kilpailun osallistumisehdot, jotka ovat:

 • olet 16–29 -vuotias kilpailuajan päättymishetkellä 28.4.2023.
 • opiskelet suomalaisessa lukiossa, ammattioppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai muussa vastaavassa koulutusorganisaatiossa.
 • mikäli olet alaikäinen, sinulla on huoltajasi antama kirjallinen suostumus osallistumiseen.

Osallistujilta hyväksytään kilpailuun vain yksi kilpailutyö.


Kilpailutyö: 

Maistuvimmat festarit -kilpailutyö koostuu kahdesta tehtävästä:

 1. a) Ruokamatkailutapahtuma nuorille

Ideoi uudenlainen ruokamatkailutapahtuma, joka saa nuoret liikkeelle. Tapahtuma tulee sijoittua Saimaan alueelle.

 1. b) Suunnittele tapahtumalle ruoka

Tapahtumaan liittyvä uusi ja suunnittelemasi ruokatuote itse valittavista raaka-aineista. Käytä kuitenkin inspiraationa Saimaan alueen ruokakulttuuria. Perustele valintasi. Lisää ruokatuotteeseen tarvittavat raaka-aineet ja valmistusohje kilpailulomakkeeseen sekä valokuva valmiista tuotteesta.


 1. Kilpailutöiden arviointiperiaatteet

Kilpailutyöt arvioidaan seuraavien tekijöiden mukaan:

 1. 1. Uutuusarvo
 2. 2. Toteuttamiskelpoisuus
 3. 3. Soveltuvuus Saimaan alueelle

Arvioinnin painotus tehtävänosien välillä on 50/50.


 1. Kuinka osallistua kilpailuun

Kilpailuun osallistutaan jättämällä www.ruokaoivallus.fi –verkkosivujen ilmoittautumislomakkeen kautta kilpailutyö 13.2.2023 klo 12:00 – 28.4.2023 klo 23:59 välisenä aikana. Kilpailuun osallistuvan työn voi jättää suomen tai englannin kielellä.

Pareittain osallistuvien tulee valita, kumpi heistä toimii vastuuhenkilönä ja ilmoittaa kilpailutyön kilpailuun. Kilpailulomakkeessa tulee ilmoittaa molempien kilpailutyöhön osallistuneiden nimet, koulutusalat ja iät. Vastuuhenkilön tulee ilmoittaa em. tietojen lisäksi osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero kilpailuun liittyvää yhteydenpitoa varten. Kaikilta alaikäisiltä osallistujilta vaaditaan lisäksi huoltajan allekirjoitettu suostumus. Huoltajan suostumuslomake löytyy täältä www.ruokaoivallus.fi/suostumuslomake.pdf.

Huoltajan suostumuslomakkeen voi myös lähettää postitse 28.4.2023 mennessä osoitteeseen Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Laura Pulkkinen, Patteristonkatu 3, 50100 MIKKELI. Kilpailun järjestävä taho ei ole vastuussa postissa kadonneista tai myöhässä tulleista suostumuslomakkeista.

Järjestävällä taholla ja arviointiraadilla on oikeus arvostella kilpailutyö sellaisenaan kuin se on jätetty. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä tai seuraamuksista, jotka voivat vaikuttaa kilpailutyön jättämiseen. Mikäli ilmoittumisessa tulee ongelmia, voivat osallistujat olla yhteydessä kilpailun järjestävään tahoon.

Osallistumalla kilpailuun osallistujat vakuuttavat, että heillä on tekijänoikeudet lähettämäänsä kilpailutyöhön.


 1. Kilpailun arviointiraati ja voittajien julkistaminen

Kilpailun arviointiraati koostuu eri alojen asiantuntijoista, jotka kilpailun järjestävä taho kutsuu koolle kilpailutöiden arvioimista ja voittajien valitsemista varten. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arviointiraadin kokoonpanoa missä vaiheessa tahansa kilpailua. Kilpailun arviointiraati valitsee palkittavat viikolla 18. Kilpailun sijoitukset julkistetaan keskiviikkona 10.5.2023 verkossa. Lisäksi kilpailun sijoitukset julkistetaan kilpailun verkkosivuilla ja kilpailun sosiaalisen median kanavissa.


 1. Palkinnot 

Kolme parasta kilpailutyötä palkitaan rahapalkinnoin. Rahapalkkio on veronalaista tuloa ja kilpailijan tulee sitoutua toimittamaan verokortti kilpailun järjestäjälle.

 1. 1. sija 1000 €
 2. 2. sija 400 €
 3. 3. sija 200 €

Lisäksi kaksi muuta kilpailutyötä palkitaan tuotepalkinnoilla. Palkinnoissa on mukana Ruokaoivalluksen® yhteistyöyritykset Sahanlahti Resort, Hotelli Punkaharju ja Tertin Kartano.


 1. Palkintojen luovutus

Sijoitukset julkistetaan keskiviikkona 10.5.2023 verkossa.

Tuotepalkintojen voittajille järjestäjä toimittaa palkinnot ja vastaa palkintojen toimituskuluista Suomen alueella. Palkinto toimitetaan postitse kilpailijan ilmoittamaan postiosoitteeseen. Tuotepalkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan. Tuotepalkinnot toimitetaan voittajille kuukauden sisällä kilpailun voittajien julkistamisesta.

Kilpailun järjestävä taho ei vastaa tietoteknisistä tai toimituksellisista syistä johtuvista esteistä, jotka voivat vaikuttaa palkintojen toimitukseen.


 1. Kilpailutöiden käyttö- ja julkaisuoikeudet

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että kilpailutyö tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien osapuolien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien. Kilpailuun jätettyjä aineistoja ei palauteta.

Osallistumalla kilpailuun osallistujat luovuttavat kilpailutyönsä käyttö- ja julkaisuoikeudet Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien tiedot ja kilpailutöitä viestinnässään. Kilpailutöitä voidaan esittää ilman erillistä korvausta myös muissa tiedotusvälineissä sekä viestintä- ja markkinointimateriaaleissa. Kilpailusta julkaistaan teksti- ja kuvamateriaalia Ruokaoivallus®-kilpailun viestintäkanavissa ja muiden yhteistyökumppanien medioissa. Kuvia käytettäessä kuvaajan ja lähettäjän nimet voidaan mainita. Kilpailun aikana otettuja kuvia voidaan käyttää seuraavina vuosina kilpailun markkinoinnissa.


 1. Järjestäjän ja osallistujien vastuu

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa ja määrää. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat kilpailun järjestävän tahon, kilpailun yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai jonkin palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.


 1. Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailusääntöjä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivuilla.