Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Lue alta Ruokaoivallus® -kilpailun tietosuojaseloste.

TIETOSUOJASELOSTE Ruokaoivallus® –kilpailu

Tietosuojalaki 2018/1050, EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679. Päivitetty 3.2.2023.

Rekisterinpitäjä

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Patteristonkatu 3
50100 Mikkeli
Y-Tunnus: 2472908-22

Rekisterin nimi

Ruokaoivallus® -kilpailun kilpailurekisteri

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jenni Palosaari
TKI-asiantuntija
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Patteristokatu 3 C
50100 Mikkeli
050 911 1364
jenni.palosaari(at)xamk.fi

Tietosuojavastaava

Markus Häkkinen
Projektipäällikkö, tietosuojavastaava
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Patteristokatu 3
50100 Mikkeli
040 198 1150
tietosuojavastaava(at)xamk.fi

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?

Tarvitsemme henkilötietoja kilpailun järjestämiseksi. Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja käytetään kilpailun suorittamiseen, yhteyden ottamiseksi voittajiin ja palkinnon toimittamiseen.

Tämän lisäksi kaikkien kilpailuun osallistuneiden ikää, opiskelupaikkaa ja koulutusalaa koskevia tietoja käytetään kilpailun markkinointi- ja viestintäkanavissa kilpailun osallistumisajan päätyttyä osallistujista kertovissa tilastoinneissa.

Voimme myös pyytää kilpailuun osallistuvilta erillisen suostumuksen julkaista voittajan nimi ja asuinpaikkakunta sekä kilpailuvastaus, kuva tai muu sisältö ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

Millä perusteella tietojani käsitellään?

 Käsittelemme kilpailun järjestämiseen tarvittavia henkilötietoja suostumuksellasi.

Millaisia tietoja minusta käsitellään?

Rekisteri sisältää kilpailun osallistumislomakkeessa pyydetyt tiedot. Näitä ovat seuraavat tiedot rekisteröidyistä:

 • Kilpailijoiden henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, koulutusala ja oppilaitos.
 • Kilpailun vastuuhenkilön: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköposti, koulutusala ja oppilaitos.
 • Alaikäisen osallistujan huoltajan nimi ja puhelinnumero.

Mistä lähteistä tietoni kerätään?

Keräämme henkilötiedot kilpailulomakkeen kautta henkilöltä itseltään. Käsittelemme osana kilpailua myös kilpailuvastauksia sekä mahdollisia kilpailuun liittyvää muuta sisältöä.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille eli kilpailun järjestäjien ulkopuolisille toimijoille. Tietoja ei myöskään siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Mahdollisten palkintojen toimitusta varten henkilötietoja säilytetään 30.6.2023 saakka, jonka jälkeen rekisteri hävitetään asianmukaisesti.

Miten henkilötietoni suojataan?

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköisessä muodossa luovutetut tiedot tallennetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun omilla palvelimilla sijaitsevaan, suojattuun tietokantaan. Paperilla saatuja tietoja säilytetään lukitussa kaapissa.

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla toimivat Ruokaoivallus® -kilpailun parissa työskentelevät työntekijät.

Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani?

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada tieto, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei.
 • nähdä käsitellyt henkilötiedot.
 • vaatia virheellisten tietojen korjaamista perustelluista syistä. Korjauspyynnössä tulee yksilöidä, mitä itseään koskevia tietoja rekisteröity haluaa korjata.
 • pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietonsa.
 • tietyissä tilanteissa pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
 • tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa. Tietoja tulee käsitellä automaattisesti ja tiedot toimitetaan, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.
 • peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun suostumusperusteisen käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa palvelun käytettävyyteen ja toiminnallisuuteen.
 • tehdä asiassa valitus tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröity voi tehdä kaikki tähän rekisteriin liittyvät pyynnöt alla olevalle yhteyshenkilölle.

Jenni Palosaari
+35850 911 1364
jenni.palosaari(at)xamk.fi