KILPAILUN SÄÄNNÖT

Tutustu alla oleviin sääntöihin ennen osallistumistasi Ruokaoivallus® -kilpailuun.

 1. Järjestäjä:

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
TKI-asiantuntija Jenni Palosaari
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, XAMK, Patteristonkatu 3, 50100 MIKKELI.
jenni.palosaari(at)xamk.fi, +35850 571 1336.


 1. Osallistumiskelpoisuus:

Ruokaoivallus® -kilpailuun voivat osallistua 16–29 -vuotiaat suomalaisessa oppilaitoksessa opiskelevat nuoret kansalaisuudesta tai koulutusalasta riippumatta. Kilpailuilmoituksen jättöhetkellä alle 18-vuotiaat kilpailijat saavat osallistua kilpailuun huoltajiensa kirjallisella suostumuksella.

Kilpailuun voi osallistua yksin tai pareittain. Osallistujien tulee täyttää kilpailun osallistumisehdot, jotka ovat:

 • olet 16–29 -vuotias kilpailuajan päättymishetkellä 31.3.2021.
 • opiskelet suomalaisessa lukiossa, ammattioppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai muussa vastaavassa koulutusorganisaatiossa.
 • mikäli olet alaikäinen, sinulla on huoltajasi antama kirjallinen suostumus osallistumiseen.

Osallistujilta hyväksytään kilpailuun vain yksi kilpailutyö. Mikäli kilpailutyö sisältää elementtejä molemmista kilpailun sarjoista, voivat osallistujat osallistua samalla kilpailutyöllä kumpaankin sarjaan, kuitenkin niin, että kyseinen kilpailutyö voi voittaa ainoastaan yhden sarjan.


 1. Kilpailuaika:

Kilpailuaika on 1.2.2021 klo 12:00 – 31.3.2021 klo 23:59. Kilpailuun hyväksytään ainoastaan kilpailun verkkosivujen ilmoittautumislomakkeen kautta kilpailuaikana jätetyt kilpailutyöt.


 1. Kuinka osallistua kilpailuun: 

Kilpailuun osallistutaan jättämällä www.ruokaoivallus.fi –sivujen ilmoittautumislomakkeen kautta kilpailutyö 1.2.2021 klo 12:00 – 31.3.2021 klo 23:59 välisenä aikana. Kilpailuun osallistuvan työn voi jättää suomen tai englannin kielellä.

Pareittain osallistuvien tulee valita, kumpi heistä toimii vastuuhenkilönä ja ilmoittaa kilpailutyön kilpailuun. Kilpailulomakkeessa tulee ilmoittaa molempien kyseiseen kilpailutyöhön osallistuneiden nimet, koulutusalat ja syntymäajat. Vastuuhenkilön tulee ilmoittaa em. tietojen lisäksi osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero kilpailuun liittyvää yhteydenpitoa varten. Kaikilta alaikäisiltä osallistujilta vaaditaan lisäksi huoltajan allekirjoitettu suostumus. Huoltajan suostumuslomake löytyy täältä www.ruokaoivallus.fi/suostumuslomake.

Huoltajan suostumuslomakkeen voi myös lähettää postitse 31.3.2021 mennessä nimellä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Jenni Palosaari, Patteristonkatu 3, 50100 MIKKELI. Kilpailun järjestävä taho ei ole vastuussa postissa kadonneista tai myöhässä tulleista suostumuslomakkeista.

Tämän lisäksi kilpailuun osallistuva voi jättää www.ruokaoivallus.fi-sivujen ilmoittautumislomakkeen kautta kilpailutyönsä esittelyyn tarvittavat liitetiedostot (pdf, doc, jpg tai jpeg-muotoisina), maksimissaan 3 kappaletta. Kunkin liitetiedoston maksimikoko on 2 Mt. Muussa muodossa olevat tai maksimikokoa suuremmat tiedostot osallistujien tulee ladata esimerkiksi Dropboxiin tai vastaavaan palveluun, joista tulee ilmoittaa linkki ilmoittautumislomakkeen yhteydessä. Järjestäjällä ja asiantuntijaraadilla on oikeus arvostella kilpailutyö ja siihen liittyvät liitetiedostot sellaisenaan kuin ne on jätetty. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä tai seuraamuksista, jotka voivat vaikuttaa kilpailutyön tai siihen liittyvien liitetiedostojen jättämiseen.

Mikäli ilmoittumisessa tulee ongelmia, voivat osallistujat olla yhteydessä kilpailun järjestäjään, yhteyshenkilö jenni.palosaari(at)xamk.fi tai + 358 50 571 1336

Osallistumalla kilpailuun osallistujat vakuuttavat, että heillä on tekijänoikeudet lähettämäänsä kilpailutyöhön.


 1. Kilpailusarjat

Kilpailussa on kaksi sarjaa:

 1. 1. Muikeita muikkumakuja

Nuorille innovoitu uusi muikkuruoka. Kilpailutyö voi olla kotona valmistettava, ravintolassa tarjoiltava tai muuten toteutettava. Ruoan ja sen mahdollisten lisukkeiden ohjeet tulee liittää kilpailulomakkeeseen sekä kuva valmiista tuotteesta.

 1. 2. Leivän uusi elämä

Uudenlainen käyttöidea vanhenevalle leivälle vähentämään ruokahävikkiä. Ohje sekä kuva tulee liittää kilpailulomakkeeseen.


 1. Kilpailun arviointiraati 

Kilpailun arviointiraati koostuu eri alojen asiantuntijoista, jotka kilpailun järjestäjä kutsuu koolle kilpailutöiden arvioimista ja voittajien valitsemista varten. Arviointiraadin jäsenet edustavat elintarviketeollisuutta, kauppaa, ruokapalveluja, alan koulutusta ja kehittämistä. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arviointiraadin kokoonpanoa missä vaiheessa tahansa kilpailua. Kilpailun arviointiraati valitsee kummankin sarjan kolme parasta kilpailutyötä viikolla 19. Arviointiraati voi myös päättää jakaa palkinnon kahden kilpailytyön kesken. Palkittaville ilmoitetaan henkilökohtaisesti mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Kilpailun voittajat julkistetaan palkintojenjakotilaisuudessa 26.5.2021 Mikkelissä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampuksella. Lisäksi kilpailun voittajat julkistetaan kilpailun verkkosivuilla ja kilpailun sosiaalisen median kanavissa.


 1. Kilpailutöiden arviointiperiaatteet

Kilpailuun osallistuneet kilpailutyöt arvostellaan kahdessa eri sarjassa, joita ovat 1) muikeita muikkumakuja ja 2) leivän uusi elämä. Molemmissa sarjoissa arvioidaan kilpailutöitä seuraavien tekijöiden mukaan:

 1. 1. Innovatiivisuus
 2. 2. Käyttökelpoisuus
 3. 3. Ekologisuus ja kestävyys
 4. 4. Kotimaisten raaka-aineiden hyödyntäminen

 1. Palkinnot 

Kilpailussa on kaksi eri sarjaa. Sarjan voittaja palkitaan rahapalkinnoin. 

 1. 1. Muikeita muikkumakuja

Sarjan voittaja saa 1000 euron tunnustuspalkinnon Itä-Suomen Kalatalousryhmältä ja Xamkilta. Rahapalkkio on veronalaista tuloa. Sarjan 2. ja 3. sijalle tulleet saavat kunniakirjat ja tuotepalkintoja Järvi-Suomen Kalatuote Oy:ltä.

 1. 2. Leivän uusi elämä

Sarjan voittaja saa 1000 euron tunnustuspalkinnon Kotileipomo Siiskonen Oy:ltä. Rahapalkkio on veronalaista tuloa. Sarjan 2. ja 3. sijalle tulleet saavat kunniakirjat ja tuotepalkintoja.

Lisäksi kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 10 kpl yllätyspalkintoja.


 1. Palkintojen luovutus

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Tunnustuspalkinto on veronalaista tuloa. Voittajan tulee sitoutua toimittamaan verokortti kilpailun järjestäjälle. Palkinnot luovutetaan voittajille keskiviikkona 26.5.2021 palkintojenjakotilaisuudessa Mikkelissä. Kilpailun järjestäjä vastaa tilaisuuteen tulevien voittajien matkakuluista Suomessa.

Tuotepalkintojen ja arvontojen voittajille järjestäjä toimittaa palkinnot ja vastaa palkintojen toimituskuluista Suomessa. Palkinto toimitetaan postitse voittajien ilmoittamaan postiosoitteeseen. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan. Kilpailun järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai toimituksellisista syistä johtuvista esteistä, jotka voivat vaikuttaa palkintojen toimitukseen. Palkinnot toimitetaan voittajille kuukauden sisällä kilpailun voittajien julkistamisesta.


 1. Kilpailutöiden käyttö- ja julkaisuoikeudet

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että kilpailutyö tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien osapuolien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien. Kilpailuun jätettyjä aineistoja ei palauteta.

Osallistumalla kilpailuun osallistujat luovuttavat kilpailutyönsä käyttö- ja julkaisuoikeudet Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien tiedot ja kilpailutöitä viestinnässään. Kilpailutöitä voidaan esittää ilman erillistä korvausta myös muissa tiedotusvälineissä sekä viestintä- ja markkinointimateriaaleissa. Kilpailusta julkaistaan teksti- ja kuvamateriaalia Ruokaoivallus® -kilpailun viestintäkanavissa ja muiden yhteistyökumppaneiden medioissa. Kuvia käytettäessä kuvaajan ja lähettäjän nimet voidaan mainita. Kilpailun aikana otettuja kuvia voidaan käyttää seuraavina vuosina kilpailun markkinoinnissa.


 1. Järjestäjän ja osallistujien vastuu

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa ja määrää. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat kilpailun järjestävän tahon, kilpailun yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai jonkin palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.


 1. Muut ehdot

Osallistumalla tähän kilpailuun/arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun ja arvonnan sääntöjä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivuilla. Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien järjestäjästä riippumattomien palvelujen kuten Facebookin, Instagramin, Twitterin tai TikTokin käyttöehtoja.

Mitkään järjestäjän järjestämät kilpailut tai arvonnat sosiaalisessa mediassa eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen kilpailuun/arvontaan osallistujan tulee vapauttaa ko. yritykset kaikista vastuista kilpailujen ja arvontojen osalta.