Mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien ostopäätöksiin eri maissa?

elintarvikevienti, elintarvikkeet, kuluttajat, Trendit

Globalisoitumisen myötä erilaiset ruokatrendit ovat levittyneet yhä laajemmalle. Ihmiset matkustavat, muuttavat toiseen maahan ja imevät paikallisista ruokakulttuureista vaikutteita. Internet on mahdollistanut ruokaideoiden hakemisen ja jakamisen. Internetin kautta voi tilata ruokaakin toisesta maasta. Ruokakaupoista löytyy eri maiden erikoisuuksia ja ravintolat kokeilevat mitä erilaisimpia trendien mukaisia ruokaohjeita. Myös kokkiohjelmissa, blogeissa ja julkisuuden henkilöiden ruokatottumuksissa erilaiset ruokatrendit näkyvät.

Millainen vaikutus ruokatrendeillä on kulutustottumuksiin ja onko eri maiden kuluttajien kulutustottumuksien välillä suuria eroja? XTC World Innovation ja KANTAR TNS otti asiasta selvää ja toteutti viime vuonna tutkimuksen maailman suurimpia ruokainnovaatiomessuja SIAL:a varten. Tutkimuksessa tarkasteltiin ruokaan liittyviä tottumuksia 14 eri maassa. Jokaisesta maasta haastateltiin 500 kuluttajaa, jotka olivat iältään 18-55 vuotiaita. XTC World Innovation toteuttaa muun muassa ruoka-alaan liittyviä tutkimuksia ja pitää yllä tietokantaa erilaisista ruokainnovaatioista. Kantar TNS on maailmanlaajuinen kuluttajatutkimuksiin keskittynyt konsultointiyritys.

shopping-879498_1920Tutkimuksessa käsiteltiin sitä, kuinka paljon kuluttajat hyödyntävät Internetiä ruokaostoksillaan ja millaiset asiat ovat tärkeitä kuluttajille ruokavalintoja tehdessä. Ruuan terveellisyys kiinnostaa kuluttajia ympäri maailmaa yhä enemmän ja ruoan terveellisyys on nouseva trendi.  Ruoan terveellisyys nousi tutkimuksessa yhdeksi tärkeimmäksi ruoan valintaperusteeksi erityisesti Kiinassa, Lähi-Idässä ja Espanjassa, joissa noin 80 prosenttia kaikista vastaajista kertoi ruoan terveellisyyden vaikuttavan ostopäätöksiin. Terveellisyystrendi näkyy myös Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa, mutta näissä maissa keskimäärin noin puolet vastaajista nosti ruoan terveellisyyden ensimmäiseksi kriteeriksi. Kiinassa ja Lähi-Idässä ensimmäisten kriteerien joukkoon nousi myös keinotekoisten väriaineiden välttäminen. Tutkimuksen mukaan 80 prosenttia kiinalaisista haluaa suosia tuotteita, joissa ei ole keinotekoisia väriaineita. Lähi-Idässä vastaava luku oli 73 prosenttia.

Ruoan puhtaus ja lähialueen ruokatuottajien suosiminen kiinnostavat kuluttajia. Tutkimuksen kaikissa maissa kuluttajat kokevat ruoan puhtauden ja lähiruoan tärkeäksi. Ruoan valintaperusteisiin vaikuttavat  myös elintarvikkeiden sisältö ja merkinnät. Noin puolelle kaikkien mukana olleiden maiden vastaajista ruoan ravintosisältö ja tuoteselosteet ovat olennainen tekijä ruoan valintaperusteissa. Erityisesti Venäjällä ruoan tuoteselosteen merkitys nousi esille, sillä 76 prosenttia kertoi sen vaikuttavan ostopäätöksiin.

Internetillä on oma vaikutuksensa kulutustottumuksiin ja tutkimuksen mukaan ranskalaiset, brittiläiset, espanjalaiset, venäläiset, saksalaiset, yhdysvaltaiset ja Lähi-Idässä asuvat käyttävät Internettiä eniten hyödyksi reseptien ja menuideoiden etsimiseen. Toiseksi eniten Internetissä vertaillaan tuotteita ja niiden hintoja. Kiina erosi tilastoiltaan selkeästi muista maista, sillä 88 prosenttia kyselyyn vastanneista kiinalaisista käyttää Internetiä ensisijaisesti elintarvikkeiden ja niiden hintojen vertailuun ja 86 prosenttia tilaa Internetin kautta ruokaa. Reseptien ja menuideoiden hakeminen tuli kiinalaisilla vastaajilla vasta kolmanneksi tärkeimpänä tekijänä. Kaikissa kyselyn maissa Internettiä käytetään erilaisten ruokaan liittyvien blogien ja foorumien lukemiseen.  Sitoutuminen internetissä eri ruokabrändeihin vaihtelee maittain, mikä johtuu yritysten omasta markkinoinnista sekä tietoliikenneverkkojen ja tietotekniikan kehityksestä kyseisissä maissa. Kiinassa ja Lähi-Idässä sitoudutaan eniten eri ruokabrändeihin ja kyseisissä maissa reilu puolet vastaajista kerto käyttävänsä eri ruokabrändien sovelluksia. Muissa tutkimuksen maissa vastaava luku oli vain noin 20 prosenttia.

stocksnap_hgwaxjfsvvTutkimuksessa nousi esille ruoan terveellisyyden lisäksi ruoan erilaiset terveysvaikutukset. Ruoan terveysvaikutuksista ollaan yhä kiinnostuneempia eri maissa, joten esimerkiksi suomalaisten elintarvikkeiden osalta aika on otollinen, sillä metsämme pursuavat erilaisia superfoodeja. Myös suomalainen kaura on puhdasta, terveellistä ja kuitupitoista ja suomalaisella kauralla on kysyntää maailmalla. Kiinalaisilla elintarvikemarkkinoilla terveystuotteille on kova kysyntä ja erilaisia terveysvaikutuksia lupailevia elintarvikkeita löytyy jokaisesta tuoteryhmästä. Erilaiset terveysjuomat ovat nyt suosittuja Kiinassa. Kiinalaisilta elintarvikemarkkinoilta löytyy esimerkiksi vihreää teetä, mustaa seesamitahnaa, spiruliinaa tai kauraa sisältäviä juomia, joiden luvataan auttavan hiusten kohenemiseen, aineenvaihduntaan ja vatsavaivoihin. Tutkimus myös vahvisti kiinalaisten kuluttajien kiinnostusta terveysvaikutteita sisältäviin elintarvikkeisiin, sillä 80 prosenttia tutkimukseen osallistuneista kiinalaisista suosii tuotteita, jossa ei ole keinotekoisia väriaineita ja 73 prosenttia suosii tuotteita, joilla on selkeä terveysvaikutus.

Kuluttajien mieltymykset ja ostoskäyttäytyminen vaihtelevat maittain, mutta yhtenäisiä trendejä on paljon havaittavissa. Keksitkö idean uudenlaisesta terveysvaikutteisesta elintarvikkeesta vai onko sinulla idea, miten elintarvikkeiden terveellisyyttä voitaisiin markkinoida tehokkaammin? Laita lyhyt kuvaus ideastasi www.ruokaoivallus.fi – sivustomme kautta 28.2 mennessä ja voita ideallasi 1000 euroa!

(Kuvat: IstockPhoto ja Pixabay)