Arktisuus Suomen elintarvikeviennin valtiksi

arktisuus, elintarvikevienti, Lähiruoka, Trendit

Kuva: IstockPhoto/Lasse_Hendriks/Juhku/-lvinst-

Suomen elintarvikeviennin kärjeksi ja kilpailutekijäksi on nostettu arktisuus. Arktisuudella tarkoitetaan 60 leveysasteen pohjoispuolella tapahtuvaa tuotantoa eli arktisuus koskee koko Suomea. Itse asiassa Suomi on pohjoisin maa, jossa harjoitetaan laajamittaista maataloutta. Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä (ARVI) -hankkeen tavoitteena on kehittää elintarvikealan vientiedellytyksiä rakentamalla arktisuudesta kilpailuvaltti. Hanke on Luonnonvarakeskuksen, Ruokatietoyhdisty ry:n ja Reilua.fi Oy:n yhteishanke. Miten arktisuus näkyy suomalaisissa elintarvikkeissa?

Pohjoinen sijaintimme näkyy Suomessa vuodenaikojen voimakkaana vastakkaisuutena. Talvella voi olla pakkasta 30 astetta ja kesällä saman verran lämmintä. Talvi tuo kasveille lepohetken ja lumipeite suojaa kasveja kylmyydeltä. Talven kylmyys vähentää kasvituhojen aiheuttajia, joten kasvinsuojeluaineiden käyttö on meillä pienempää kuin etelämpänä. Kesän pitkät valoisat päivät lisäävät kasviemme ravintoarvopitoisuuksia. Kesän lämpötila on suotuisa kasveille ja yleensä kosteutta on riittävästi koko kesän ajan. Ilman laatu on meillä hyvä ja maaperä puhdasta.

Tulevaisuuden ennusteissa on tuotu esille maapallon vähenevät vesivarat. Suomella on tässä suhteessa etulyöntiasema, sillä Suomi on veden suhteen maailman rikkain maa. Sateita esiintyy pitkin vuotta ja lumipeite sulaessaan lisää vesivarojamme. Pohjaveden osalta Suomi on omavarainen. Arktisen ruoan lisäarvotekijöinä nostetaan esille terveellisyys, tuotteiden korkea hygieenisyys ja sisäinen laatu. Kilpailutekijöitämme on myös elintarvikkeiden jäljitettävyys. Integroidun sopimustuotannon myötä kuluttajille on tarjolla läpinäkyvä dokumentaatio.

Ainutlaatuisuus, rehellisyys ja arktisuus ovat suomalaisen ruoan viestinnällisenä teemana vientimarkkinoilla. Ongelmana kansainvälisillä markkinoilla on, ettei Suomea tunneta. Suomen elintarvikkeille ja elintarviketuotannolle on luotava tarina, jossa arktisuus on yksi osa. Suomea pitää markkinoida osana Pohjoismaita tai jopa Eurooppaa. EU haluaa profiloitua laatuelintarvikkeiden tuottaja-alueena globaaleilla markkinoilla. Tähän profilointiin Suomen on helppo yhtyä.

Euroopan eteläisiä osia kuvataan elintarvikemarkkinoilla ns. vanhana maailmana, johon liittyvät myytit, historia, antiikki ja tarut. Pohjoisempi maapallo, johon kuuluvat myös Pohjoismaat, mielletään markkinoilla uudeksi maailmaksi ja siihen yhdistetään teknologia, puhtaus, luonto vesi ja kylmyys. Kansainväliset markkinat eivät ehkä aukea perustuotteilla vaan elintarvikkeisiin tulisi kehittää jotain uutta ja erilaista. Löytyykö sinulta ideoita arktisuuden hyödyntämiseen elintarviketuotannossa vai tuleeko mieleesi uutta teknologiaa ruokaketjuun? Lue lisää suomalaisten ja arktisten elintarvikkeiden tulevaisuudesta Arctic Food from Finland -sivustolta ja osallistu Ruokaoivallus-kilpailuun ideallasi 28.2.2017 mennessä.